Groot Beuningen Toernooi 2018

UPDATE 2 maart 2018: Clubs van de reservelijst hebben bericht ontvangen. Om poulen kan alleen nog op de wedstrijddag tegen contante betaling van € 3,– bij de hoofdjury. Judoka’s die nu nog worden afgemeld ontvangen geen inschrijfgeld meer retour.

UPDATE 12 februari 2018: Het maximaal aantal inschrijvingen is bereikt. Als je nu nog inschrijft kom je op de reservelijst, op uiterlijk 2 maart kunnen we met zekerheid zeggen of je wel/niet kunt deelnemen.

 • Datum: Zondag 11 maart 2018
 • Locatie: Sporthal De Tinnegieter, Leigraaf 2, 6641 DH Beuningen
 • Entreeprijzen: € 3,50 per bezoeker en € 1,– voor bezoekers jonger dan 12 jaar; jonger dan 4 jaar gratis entree (geen pin aanwezig)
 • Coachkaarten: minder dan 8 deelnemers 1 coachkaart, 8 t/m 15 deelnemers 2 coachkaarten, 16 t/m 24 deelnemers 3 coachkaarten, 25 of meer deelnemers 4 coachkaarten per club. Voor de coachkaarten wordt een borgsom van € 2,– per coachkaart gevraagd (geen pin aanwezig).
 • Toernooi: JBN goedgekeurd toernooi voor meisjes en jongens, dames en heren geboren in 2012 en eerder. De judoka moet een geldig judopaspoort en bondspas laten zien bij de weging.
 • Dan punten: Het is mogelijk op ons toernooi dan punten te behalen.
 • Inschrijfgeld: € 10,-­‐ per judoka
 • Weeg/aanvangstijd: Te bekijken op www.tomoda.nl vanaf zondag 4 maart 2018
 • Weging: Het gewicht dat de aanwezige weegschaal aangeeft is bindend. Gewichtswijzigingen kunnen tot 1 maart 2018 gemaild worden aan toernooi@tomoda.nl. Voor overschrijving van gewichtsklassen op de toernooi dag wordt € 3,-­‐ per verandering in rekening gebracht (geen pin aanwezig).
 • Annulering: Als u de inschrijving voor een judoka vóór 1 maart 2018 via e-mail annuleert ontvangt u het inschrijfgeld retour. Voor annuleringen ontvangen op 1 maart of later ontvangt u geen inschrijfgeld meer retour.
 • Indeling: Bij onvoldoende deelnemers is de wedstrijdleiding gemachtigd poules samen te voegen, te laten vervallen of toe te voegen. Bij de jeugd wordt bij een te groot aantal deelnemers in één poule, de poule gescheiden in hoge en lage banden.
 • Schade: Deelname aan dit toernooi geschiedt op eigen risico. De wedstrijdorganisatie is niet verantwoordelijk voor schade in welke vorm dan ook.
 • Bekers: Prijs 1, 2 en 3 voor judoka’s en er worden extra bekers beschikbaar gesteld voor de succesvolste judo club. Judo Tomoda is hiervan uitgesloten.
 • Rekening: Het inschrijfgeld dient vóór 1 maart 2018 te worden overgemaakt op NL23 INGB 0007 6071 22 t.n.v. Stichting Tomoda Support, o.v.v. aantal judoka’s en clubnaam.
 • Inschrijving: Graag de judoka’s inschrijven met dit Inschrijfformulier. De inschrijving sluit op vrijdag 16 februari 2018 of als het maximum aantal deelnemers is bereikt. U kunt het inschrijfformulier mailen naar toernooi@tomoda.nl