Groot Tomoda Judo Toernooi 2020

De inschrijving is gesloten!

 • Datum: Zondag 27 september 2020
 • Locatie: Sporthal De Tinnegieter, Leigraaf 2, 6641 DH Beuningen
 • Entreeprijzen: € 3,50 per bezoeker en € 1,– voor bezoekers jonger dan 12 jaar; voor bezoekers jonger dan 4 jaar is de toegang gratis (geen pin aanwezig)
 • Coachkaarten: minder dan 8 deelnemers 1 coachkaart, 8 t/m 15 deelnemers 2 coachkaarten, 16 t/m 24 deelnemers 3 coachkaarten, 25 of meer deelnemers 4 coachkaarten per club. Voor de coachkaarten wordt een borgsom van € 2,– per coachkaart gevraagd (geen pin aanwezig).
 • Toernooi: JBN goedgekeurd toernooi voor meisjes en jongens, dames en heren geboren in 2014 en eerder. De judoka moet een geldig judopaspoort en bondspas laten zien bij de weging.
 • Dan punten: Het is mogelijk dan punten te behalen.
 • Weging: Het gewicht dat de aanwezige weegschaal aangeeft is bindend. Gewichtswijzigingen kunnen tot en met 11 september 2020 gemaild worden aan toernooi@tomoda.nl. Voor overschrijving van gewichtsklassen op de toernooi dag wordt € 3,-­‐ per verandering in rekening gebracht (geen pin aanwezig).
 • Annulering: Als u de inschrijving van een judoka vóór 31 augustus 2020 via e-mail annuleert ontvangt u het inschrijfgeld retour. Voor annuleringen ontvangen op 1 september 2020 of later ontvangt u geen inschrijfgeld meer retour.
 • Indeling: De wedstrijdleiding is gemachtigd poules samen te voegen, te laten vervallen of toe te voegen.
 • Schade: Deelname aan dit toernooi geschiedt op eigen risico. De wedstrijdorganisatie is niet verantwoordelijk voor schade in welke vorm dan ook.
 • Prijzen: 1, 2 en 3 per poule.
 • Inschrijfgeld: € 11,-­‐ per judoka. Het inschrijfgeld dient gelijktijdig met de inschrijving te worden overgemaakt naar IBAN: NL23 INGB 0007 6071 22 t.n.v. Stichting Tomoda Support, o.v.v. aantal judoka’s en clubnaam.
 • Inschrijven: Met dit Inschrijfformulier, via de bij JBN aangesloten club. De inschrijving sluit op zondag 23 februari 2020 of eerder indien het maximum aantal deelnemers is bereikt. Je kunt het inschrijfformulier mailen naar toernooi@tomoda.nl
 • Wedstrijdsysteem: 2 t/m 5 deelnemers in de poule, poulesysteem; 6 of meer deelnemers in de poule dubbel eliminatiesysteem.
 • Weeg/aanvangstijd: Te bekijken op www.tomoda.nl vanaf zondag 19 september 2020
 • Informatie: De deelnemers accepteren door inschrijving de publicatie van de resultaten, de registratie van de wedstrijden en de publicatie van foto’s of video’s gerelateerd aan het toernooi. Met de inschrijving stemt de judoka in met de elektronische backup van de gegevens nodig voor de organisatie van het toernooi, de publicatie van resultaten en wedstrijden op de website, social media van de organiserende club en voor elke andere publicatie niet vermeld. De organisatie kan informatie intrekken of aanpassen indien dit noodzakelijk blijkt.