Groot Beuningen Toernooi 2018

 • Datum: Zondag 11 maart 2018
 • Locatie: Sporthal De Tinnegieter, Leigraaf 2, 6641 DH Beuningen
 • Entreeprijzen: € 3,50 per bezoeker en € 1,50 voor bezoekers jonger dan 12 jaar (geen pin aanwezig)
 • Coachkaarten: minder dan 8 deelnemers 1 coachkaart, 8 t/m 15 deelnemers 2 coachkaarten, 16 t/m 24 deelnemers 3 coachkaarten, 25 of meer deelnemers 4 coachkaarten per club. Voor de coachkaarten wordt een borgsom van € 2,– per coachkaart gevraagd (geen pin aanwezig).
 • Toernooi: JBN goedgekeurd toernooi voor meisjes en jongens, dames en heren geboren in 2012 en eerder. De judoka moet een geldig judopaspoort en bondspas laten zien bij de weging.
 • Dan punten: Het is mogelijk op ons toernooi dan punten te behalen.
 • Inschrijfgeld: € 10,-­‐ per judoka
 • Weeg/aanvangstijd: Te bekijken op www.tomoda.nl vanaf zondag 4 maart 2018
 • Weging: Het gewicht dat de aanwezige weegschaal aangeeft is bindend. De maximaal toegelaten afwijking tussen opgegeven gewicht en het gewicht op de wedstrijddag is een halve kilo. Gewichtswijzigingen kunnen tot 1 maart 2018 gemaild worden aan toernooi@tomoda.nl. Voor overschrijving van gewichtsklassen op de toernooi dag wordt € 3,-­‐ per verandering in rekening gebracht (geen pin aanwezig).
 • Annulering: Als u de inschrijving voor een judoka vóór 1 maart 2018 via e-mail annuleert ontvangt u het inschrijfgeld retour. Voor annuleringen ontvangen op 1 maart of later ontvangt u geen inschrijfgeld meer retour.
 • Indeling: Bij onvoldoende deelnemers is de wedstrijdleiding gemachtigd poules samen te voegen, te laten vervallen of toe te voegen. Bij de jeugd wordt bij een te groot aantal deelnemers in één poule, de poule gescheiden in hoge en lage banden.
 • Schade: Deelname aan dit toernooi geschiedt op eigen risico. De wedstrijdorganisatie is niet verantwoordelijk voor schade in welke vorm dan ook.
 • Bekers: Prijs 1, 2 en 3 voor judoka’s en er worden extra bekers beschikbaar gesteld voor de succesvolste judo club. Judo Tomoda is hiervan uitgesloten.
 • Rekening: Het inschrijfgeld dient te worden overgemaakt op NL23 INGB 0007 6071 22 t.n.v. Stichting Tomoda Support, o.v.v. aantal judoka’s en clubnaam.
 • Inschrijving: Graag de judoka’s inschrijven met dit Inschrijfformulier. De inschrijving sluit op vrijdag 16 februari 2018 of als het aantal van 600 deelnemers is bereikt. U kunt het inschrijfformulier mailen naar toernooi@tomoda.nl

 

Deel deze paginaShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestShare on Google+Email this to someone