Groot Tomoda Judo Toernooi 2020

De inschrijving is gesloten!

Zoals het er nu naar uitziet kan ons toernooi doorgaan. In de tweede helft van augustus 2020 ontvangen alle ingeschreven clubs een e-mail met daarin de ingeschreven judoka’s. Je hebt dan nog tot 1 september 2020 de tijd om eventueel deelname van judoka’s kosteloos te annuleren.

Inschrijvingen die we nu nog ontvangen komen op de reservelijst. Vanaf 1 september 2020 laten we weten of judoka’s van de reservelijst kunnen deelnemen.

 • Datum: zaterdag 26 september 2020 (alle meisjes en dames; jongens -12 jaar, -10 jaar en -8 jaar geboortejaren 2009 t/m 2014) en zondag 27 september 2020 (jongens -15 jaar; heren -18 jaar en ouder)
 • Locatie: De SportQube, Rosa de Limastraat 23, 6543 JG Nijmegen
 • Entreeprijzen: € 4,00 per bezoeker en € 2,– voor bezoekers jonger dan 12 jaar; voor bezoekers jonger dan 4 jaar is de toegang gratis (geen pin aanwezig); i.v.m. Covid-19 en de beschikbare ruimte op de tribune, kunnen we geen zitplaats garanderen.
 • Coachkaarten: minder dan 8 deelnemers 1 coachkaart, 8 t/m 15 deelnemers 2 coachkaarten, 16 t/m 24 deelnemers 3 coachkaarten, 25 of meer deelnemers 4 coachkaarten per club. Voor de coachkaarten wordt een borgsom van € 2,– per coachkaart gevraagd (geen pin aanwezig).
 • Toernooi: JBN goedgekeurd toernooi voor meisjes en jongens, dames en heren geboren in 2014 en eerder. De judoka moet een geldig judopaspoort en bondspas laten zien bij de weging.
 • Dan punten: Het is mogelijk dan punten te behalen.
 • Weging: Het gewicht dat de aanwezige weegschaal aangeeft is bindend. Gewichtswijzigingen kunnen tot 12 september 2020 gemaild worden aan toernooi@tomoda.nl. Voor overschrijving van gewichtsklassen op de toernooi dag wordt € 5,-­‐ per verandering in rekening gebracht (geen pin aanwezig).
 • Annulering: Als u de inschrijving van een judoka vóór 1 september 2020 via e-mail annuleert ontvangt u het inschrijfgeld retour. Voor annuleringen ontvangen op 1 september 2020 of later ontvangt u geen inschrijfgeld meer retour.
 • Indeling: De wedstrijdleiding is gemachtigd poules samen te voegen, te laten vervallen of toe te voegen.
 • Schade: Deelname aan dit toernooi geschiedt op eigen risico. De wedstrijdorganisatie is niet verantwoordelijk voor schade in welke vorm dan ook.
 • Prijzen: 1, 2 en 3 per poule.
 • Inschrijfgeld: € 11,-­‐ per judoka. Het inschrijfgeld dient gelijktijdig met de inschrijving te worden overgemaakt naar IBAN: NL23 INGB 0007 6071 22 t.n.v. Stichting Tomoda Support, o.v.v. aantal judoka’s en clubnaam.
 • Inschrijven: Met dit Inschrijfformulier, via de bij JBN aangesloten club. De inschrijving is gesloten, het maximum aantal deelnemers is bereikt. Om judoka’s op de reservelijst te plaatsen kun je het ingevulde inschrijfformulier mailen naar toernooi@tomoda.nl
 • Wedstrijdsysteem: 2 t/m 5 deelnemers in de poule, poulesysteem; 6 of meer deelnemers in de poule dubbel eliminatiesysteem.
 • Weeg/aanvangstijd: Te bekijken op www.tomoda.nl vanaf zondag 19 september 2020
 • Informatie: De deelnemers accepteren door inschrijving de publicatie van de resultaten, de registratie van de wedstrijden en de publicatie van foto’s of video’s gerelateerd aan het toernooi. Met de inschrijving stemt de judoka in met de elektronische backup van de gegevens nodig voor de organisatie van het toernooi, de publicatie van resultaten en wedstrijden op de website, social media van de organiserende club en voor elke andere publicatie niet vermeld. De organisatie kan informatie intrekken of aanpassen indien dit noodzakelijk blijkt.