Rots en Water

Rots en Water is een weerbaarheidstraining voor jongens en meisjes in het basis- en voortgezet onderwijs.
Het doel van het Rots en Water programma is het vergroten van de communicatieve- en sociale vaardigheden en welzijn bij kinderen en jongeren en het voorkomen en/of verminderen van sociale problemen zoals pesten, conflicten, uitsluiting, meeloopgedrag en seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Deze doelstelling wordt bereikt door het ondersteunen en bevorderen van de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen en jongeren.
De training start met spel en fysieke oefeningen. Hierbij worden positieve sociale vaardigheden aangeleerd. Al spelenderwijs en via fysieke oefening worden sociale-, communicatieve- en confrontatievaardigheden aangeleerd. De oefeningen worden voortdurend afgewisseld met momenten van zelfreflectie, kringgesprek en afgerond door het maken van verwerkingsopdrachten.

Het Rots en Water programma kan worden beschouwd als een weerbaarheidsprogramma en als uiterst effectief anti-pest-programma.
Weerbaarheid en sociale vaardigheden, Rots en Water, worden in balans gepresenteerd en getraind.

Door middel van 8 lessen Rots en Water maken we kinderen en jongeren weerbaarder. Een Rots en Water les duurt 1 uur. De lessen kunnen worden gevolgd in lekker zittende sportkleding en op blote voeten. Kosten: € 50,–. Een nieuwe 8-weekse cursus start op 27 september 2017 van 15.30 – 16.30 uur in de Gymzaal van Basisschool Klein Heyendaal, Prof. Huijbersstraat 1, Nijmegen.

De lessen worden verzorgd door Colette Orth.
Zij is gecertificeerd Rots & Water docent. Tevens karateka Goju-ryu 3e dan. Geeft ook karatelessen sinds 2012, aan kinderen en volwassenen.

Voor meer informatie kun je mailen met: rotsenwater@tomoda.nl of bellen met Colette Orth: 06 – 10668829.

Direct inschrijven kan natuurlijk ook, het inschrijfformulier vind je hierna:

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Deel deze paginaShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestShare on Google+Email this to someone