Groot Tomoda Judo Toernooi 2020 – geannuleerd

18-9-2020: Na de persconferentie van vanavond zijn wij tot onze spijt tot de conclusie gekomen dat het laten doorgaan van het Tomoda toernooi volgende week niet verstandig is. Na de versoepelingen van afgelopen zomer, het verplaatsen van het toernooi naar de SportQube in Nijmegen en het uitwerken van een heel aantal maatregelen, was het de bedoeling om op een coronaveilige manier een judotoernooi te organiseren.

Minister De Jonge beschreef de huidige situatie als het begin van de tweede golf en riep iedereen op zijn verantwoordelijkheid te nemen. Omdat we inschrijvingen hebben uit het hele land, waaronder de regio’s waarvoor extra maatregelen gaan gelden, maar ook uit België en Duitsland, denken we dat het niet meer verantwoord is om het Tomoda toernooi door te laten gaan.

De komende weken zal het inschrijfgeld worden teruggestort.

Grootste wijzigingen i.v.m. Covid-19: Toernooi verplaatst van 15 maart 2020 naar 26 en 27 september 2020; Nieuwe locatie: De SportQube, Nijmegen; Geen publiek; 1 coach per club, hij/zij neemt plaats op de tribune.

 • Datums: zaterdag 26 september 2020 (alle meisjes en dames; jongens -12 jaar, -10 jaar en -8 jaar geboortejaren 2009 t/m 2014) en zondag 27 september 2020 (jongens -15 jaar; heren -18 jaar en ouder)
 • Locatie: De SportQube, Rosa de Limastraat 23, 6543 JG Nijmegen
 • Entreeprijzen: I.v.m. de ruimte in de SportQube en op de tribune is het helaas niet mogelijk om publiek toe te laten. De judoka’s worden verdeeld over 5 blokken per dag, waardoor de wachttijd voor ouders/verzorgers niet te lang wordt;
 • Coachkaarten: we kunnen geen coaches toelaten in de wedstrijdzaal, maar wel op de tribune. We kunnen per club maar 1 coachkaart afgeven i.v.m. de beschikbare ruimte. Je mag als club wel de coachkaart op de wedstrijddag doorgeven aan een andere coach zodat je kunt afwisselen. Het toernooi vindt plaats op 4 wedstrijdmatten.
 • Toernooi: JBN goedgekeurd toernooi voor meisjes en jongens, dames en heren geboren in 2014 en eerder. De judoka moet een geldig judopaspoort en bondspas laten zien bij de weging.
 • Dan punten: Het is mogelijk dan punten te behalen.
 • Weging: Het gewicht dat de aanwezige weegschaal aangeeft is bindend. Gewichtswijzigingen kunnen tot 12 september 2020 gemaild worden aan toernooi@tomoda.nl. Voor overschrijving van gewichtsklassen op de toernooi dag wordt € 5,-­‐ per verandering in rekening gebracht (geen pin aanwezig). Let op: door de verdeling van judoka’s over 5 blokken per dag en wachttijden tussen de blokken is het niet altijd mogelijk om judoka’s op de wedstrijddag over te schrijven naar een ander tijdsblok, zorg er daarom voor dat het gewicht klopt! Als de judoka niet omgepouled kan worden, dan kan hij/zij niet deelnemen en zal het inschrijfgeld niet teruggegeven worden.
 • Annulering: Als u de inschrijving van een judoka vóór 1 september 2020 via e-mail annuleert ontvangt u het inschrijfgeld retour. Voor annuleringen ontvangen op 1 september 2020 of later ontvangt u geen inschrijfgeld meer retour.
 • Indeling: De wedstrijdleiding is gemachtigd poules samen te voegen, te laten vervallen of toe te voegen.
 • Schade: Deelname aan dit toernooi geschiedt op eigen risico. De wedstrijdorganisatie is niet verantwoordelijk voor schade in welke vorm dan ook.
 • Prijzen: Medailles voor 1, 2 en 3 per poule. Datum op medaille, is oorspronkelijke toernooidatum.
 • Inschrijfgeld: € 11,-­‐ per judoka. Het inschrijfgeld dient gelijktijdig met de inschrijving te worden overgemaakt naar IBAN: NL23 INGB 0007 6071 22 t.n.v. Stichting Tomoda Support, o.v.v. aantal judoka’s en clubnaam.
 • Inschrijven: Met dit Inschrijfformulier, via de bij JBN aangesloten club.
 • Wedstrijdsysteem: 2 t/m 5 deelnemers in de poule, poulesysteem; 6 of meer deelnemers in de poule dubbel eliminatiesysteem.
 • Weeg/aanvangstijd: Te bekijken op www.tomoda.nl vanaf zondag 19 september 2020
 • Informatie: De deelnemers accepteren door inschrijving de publicatie van de resultaten, de registratie van de wedstrijden en de publicatie van foto’s of video’s gerelateerd aan het toernooi. Met de inschrijving stemt de judoka in met de elektronische backup van de gegevens nodig voor de organisatie van het toernooi, de publicatie van resultaten en wedstrijden op de website, social media van de organiserende club en voor elke andere publicatie niet vermeld. De organisatie kan informatie intrekken of aanpassen indien dit noodzakelijk blijkt.