Judo Tomoda Toernooi Nijmegen 2024

Op zondag 24 maart 2024 organiseren we het Judo Tomoda Toernooi!

 • Datum: Zondag 24 maart 2024
 • Locatie: Sporthal De Boog, Dick Boerrigterplein 2, 6663 KV Nijmegen
 • Entreeprijzen:
  • € 3,50 vanaf 12 jaar;
  • € 1,– voor bezoekers jonger dan 12 jaar;
  • voor bezoekers jonger dan 4 jaar is de toegang gratis
 • Coachkaarten:
  • Minder dan 8 deelnemers 1 coachkaart;
  • 8 t/m 15 deelnemers 2 coachkaarten;
  • 16 t/m 24 deelnemers 3 coachkaarten;
  • 25 of meer deelnemers 4 coachkaarten (maximum per club).
  • Voor de coachkaarten wordt een borg van € 2,– per coachkaart gevraagd.
 • Toernooi: JBN goedgekeurd toernooi voor meisjes en jongens, dames en heren geboren in 2016 of eerder. De judoka moet een geldig judopaspoort en bondspas laten zien bij de weging.
 • Dan punten: Het is mogelijk om dan punten te behalen.
 • Weging: Het gewicht dat de aanwezige weegschaal aangeeft is bindend. Gewichtswijzigingen kunnen tot en met 8 maart 2024 worden doorgegeven. Voor overschrijving van gewichtsklasse op de toernooi dag wordt € 3,- per verandering in rekening gebracht.
 • Annulering: Voor annuleringen ontvangen op 1 maart 2024 of later ontvang je geen inschrijfgeld retour.
 • Schade: Deelname aan dit toernooi is op eigen risico. De wedstrijdorganisatie is niet verantwoordelijk voor schade in welke vorm dan ook.
 • Prijzen: 1, 2 en 3 per poule.
 • Inschrijfgeld: € 15,-­‐ per judoka. Het inschrijfgeld s.v.p. overmaken naar IBAN: NL23 INGB 0007 6071 22 t.n.v. Stichting Tomoda Support, o.v.v. aantal judoka’s en clubnaam. Of direct via toernooiplanner.
 • Inschrijven: Via toernooiplanner, via de bij JBN aangesloten club. De inschrijving sluit op 29 februari 2024 of eerder als het maximale aantal deelnemers is bereikt.
 • Wedstrijdsysteem:
  • Wedstrijdsysteem met dubbele eliminatie;
  • Poulesysteem bij 5 of minder deelnemers;
  • Bij voldoende deelname wordt de 17+ op leeftijd ingedeeld
  • De toernooiorganisatie behoudt zich het recht voor om gewichts- en leeftijdsklassen samen te voegen, te laten vervallen en/of toe te voegen.
 • Weeg- en aanvangstijd: Te bekijken op www.tomoda.nl vanaf zondag 17 maart 2024
 • Algemene Informatie: De deelnemers accepteren door inschrijving de publicatie van de resultaten, de registratie van de wedstrijden en de publicatie van foto’s of video’s gerelateerd aan het toernooi. Met de inschrijving stemt de judoka in met de elektronische backup van de gegevens nodig voor de organisatie van het toernooi, de publicatie van resultaten en wedstrijden op de website, social media van de organiserende club en voor elke andere publicatie niet vermeld. De organisatie kan informatie intrekken of aanpassen indien dit noodzakelijk blijkt.