Judo Tomoda Toernooi Nijmegen 2023

Op zondag 26 maart 2023 organiseren we voor het eerst sinds 2019 weer een Judo Tomoda Toernooi!

 • Datum: Zondag 26 maart 2023
 • Locatie: Sporthal De Boog, Dick Boerrigterplein 2, 6663 KV Nijmegen
 • Entreeprijzen: € 3,50 vanaf 12 jaar en € 1,– voor bezoekers jonger dan 12 jaar; voor bezoekers jonger dan 4 jaar is de toegang gratis (geen pin aanwezig)
 • Coachkaarten: Minder dan 8 deelnemers 1 coachkaart, 8 t/m 15 deelnemers 2 coachkaarten, 16 t/m 24 deelnemers 3 coachkaarten, 25 of meer deelnemers 4 coachkaarten per club. Voor de coachkaarten wordt een borg van € 2,– per coachkaart gevraagd (geen pin aanwezig).
 • Toernooi: JBN goedgekeurd toernooi voor meisjes en jongens, dames en heren geboren in 2015 of eerder. De judoka moet een geldig judopaspoort en bondspas laten zien bij de weging.
 • Dan punten: Het is mogelijk om dan punten te behalen.
 • Weging: Het gewicht dat de aanwezige weegschaal aangeeft is bindend. Gewichtswijzigingen kunnen tot en met 10 maart 2023 worden doorgegeven. Voor overschrijving van gewichtsklasse op de toernooi dag wordt € 3,- per verandering in rekening gebracht (geen pin aanwezig).
 • Annulering: Voor annuleringen ontvangen op 1 maart 2023 of later ontvang je geen inschrijfgeld retour.
 • Indeling: De wedstrijdorganisatie is gemachtigd poules samen te voegen, te laten vervallen of toe te voegen.
 • Schade: Deelname aan dit toernooi is op eigen risico. De wedstrijdorganisatie is niet verantwoordelijk voor schade in welke vorm dan ook.
 • Prijzen: Medailles voor 1, 2 en 3 per poule.
 • Inschrijfgeld: € 15,-­‐ per judoka. Het inschrijfgeld s.v.p. overmaken naar IBAN: NL23 INGB 0007 6071 22 t.n.v. Stichting Tomoda Support, o.v.v. aantal judoka’s en clubnaam. Of direct via toernooiplanner.
 • Inschrijven: Via toernooiplanner, via de bij JBN aangesloten club. De inschrijving sluit op 28 februari 2023 of eerder als het maximale aantal deelnemers is bereikt.
 • Wedstrijdsysteem: 2 t/m 5 deelnemers in de poule, poulesysteem; 6 of meer deelnemers in de poule dubbel eliminatiesysteem.
 • Weeg/aanvangstijd: Te bekijken op www.tomoda.nl vanaf zondag 19 maart 2023
 • Informatie: De deelnemers accepteren door inschrijving de publicatie van de resultaten, de registratie van de wedstrijden en de publicatie van foto’s of video’s gerelateerd aan het toernooi. Met de inschrijving stemt de judoka in met de elektronische backup van de gegevens nodig voor de organisatie van het toernooi, de publicatie van resultaten en wedstrijden op de website, social media van de organiserende club en voor elke andere publicatie niet vermeld. De organisatie kan informatie intrekken of aanpassen indien dit noodzakelijk blijkt.
 • Overige: Dit weekend start de zomertijd. Houd hier rekening mee!