Schooljudo

Judo Tomoda heeft veel ervaring in het geven van judolessen op scholen. De trainers van Tomoda geven clinics op basisscholen, in het voortgezet onderwijs, het speciaal onderwijs (cluster 3 en 4) en het beroepsonderwijs (Academie Lichamelijke Opvoeding).

In de afwisselende lessen komen kernwaarden aan bod als respect, samenwerking, discipline, beheersing, weerbaarheid, vertrouwen, valpreventie en vooral plezier. Leerlingen kunnen op alle fronten leren van de sport en van elkaar.