Stichting Tomoda Support

Eind 2016 is Stichting Tomoda Support opgericht. De stichting stelt zich ten doel om de beoefening van de budosporten en met name de judosport te bevorderen – zowel wedstrijden als budo voor recreanten – en daarnaast een actieve bijdrage te leveren aan het bevorderen van studie van de sociale- en culturele achtergronden van de budosport.

De stichting ondersteunt deze doelstellingen financieel, alsmede door middel van het uitvoeren van training en scholing, het bevorderen en in stand houden van publicatie en documentatie, het promoten van activiteiten, manifestaties en demonstraties, het beheren van fondsen ten behoeve van het doel van de stichting en door het ontwikkelen en in stand houden van regionale, nationale en internationale relaties.

In 2017 en 2018 is door de stichting ondersteund:

 • Kagami Biraki (nieuwjaarstraining)
 • Kids & Teamtoernooi
 • Groot Beuningen Toernooi
 • Sport- en Speldag
 • Clubkampioenschappen
 • Tomoda kamp
 • Fit, Veilig & Valbreken voor senioren
 • Special Judo
 • Wedstrijdjudo
 • Judo op school
 • Clinics
 • Weerbaarheid (Rots & Water)
 • Karate

De stichting onderhoudt vanzelfsprekend nauwe banden met Tomoda Nijmegen onder leiding van Maurice Orth. Het bestuur van de stichting functioneert evenwel onafhankelijk. Het bestuur wordt gevormd door:

 • Henkjan Versteeg, secretaris
 • Susanna Bicknell, penningmeester
 • Rene Boes, voorzitter